Leszek Frycz - Słowik, woj. łódzkie

PLANY

Naszym celem jest między innymi kompletowanie dokumentacji
w celu przedstawienia jej Sejmowej Komisji Śledczej do
zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu
na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, prokuratorów
i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości
w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków. Komisja ta została powołana Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej w dniu 11 stycznia 2008roku.


DOKUMENTY

Sprawa Leszka Frycza