POMÓŻMY PRAWDZIE, ABY JAK NAJSZYBCIEJ MOGŁA SIĘ OBRONIĆ.

ALEA IACTA EST.


"Potrzeba nam potężnej woli organizowania
wszystkich sił rodzimych, ojczystych,
by się nie oglądać na prawo i lewo,
by nie poddawać się pokusie nowej Targowicy,
skądkolwiek by ona miała przyjść"
ks. Stefan kardynał Wyszyński,
Prymas Polski, Warszawa, 6 stycznia 1981