Henryk Wiśniewski - Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie

PLANY

Naszym celem jest między innymi kompletowanie dokumentacji
w celu przedstawienia jej Sejmowej Komisji Śledczej do
zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu
na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, prokuratorów
i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości
w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków. Komisja ta została powołana Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej w dniu 11 stycznia 2008roku.


DOKUMENTY

Decyzja o podatkuDokumenty - Urząd SkarbowyFaktury LubiewoUmowa Vat LubiewoIzba SkarbowaPisma - WojciechowskiPozew komornik I C 208 08 BPozew od AntkowiakaPozwyPozwy JoannaWyrok w sprawie spadkuZawiadomienia o popełnionych przestępstwachZażalenia i skargi