Barbara Gretkowska - Różyńska - Osie, woj. kujawsko-pomorskie

PLANY

Naszym celem jest między innymi kompletowanie dokumentacji
w celu przedstawienia jej Sejmowej Komisji Śledczej do
zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu
na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, prokuratorów
i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości
w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków. Komisja ta została powołana Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej w dniu 11 stycznia 2008roku.


MATERIAŁY VIDEO

"W bankowej pułapce długów", Sprawa dla Reportera, odcinek z dnia 4 grudnia 2008r.


DOKUMENTY

17.02.2010r. - Sprawa Barbary Gretkowskiej - Różyńskiej