Halina i Franciszek Gretkowscy - Osie, woj. kujawsko-pomorskie

PLANY

Naszym celem jest między innymi kompletowanie dokumentacji
w celu przedstawienia jej Sejmowej Komisji Śledczej do
zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu
na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, prokuratorów
i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości
w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków. Komisja ta została powołana Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej w dniu 11 stycznia 2008roku.


MATERIAŁY VIDEO

"W bankowej pułapce długów", Sprawa dla Reportera, odcinek z dnia 4 grudnia 2008r.


DOKUMENTY

21.01.2010r. - Sprawa karna przeciwko Franciszkowi Gretkowskiemu18.10.2007r. - Wniosek o wznowienie sprawy Sądu Rejonowego w Świeciu sygn. akt. I Co 40/01 KM 25/01 wraz ze skargą na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczeniaZałączniki